A Csongrádi Közmű Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.)

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a 6640 Csongrád, Dob u. 3-5. szám alatti  Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda ingatlanban büféjének üzemeltetésére.

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított határozatlan idejű üzemeltetési szerződés útján büfé működtetése céljára kívánja bérbe adni a 6640 Csongrád, Dob u. 3-5. szám alatti  Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda ingatlanban (a továbbiakban: ingatlan) 48 m2 büfé területet (a továbbiakban: büfé) a továbbiakban büfé terület (nem zárható) együttesen: Büfé). Az ingatlanban az Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda működik.

 

Pályázati kiírás:

 

A kiíró a 6640 Csongrád, Dob u. 3-5. szám alatti Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda ingatlanban lévő 48 m2 büfé területű büfé üzemeltetésére pályázatot hirdet.

 

Az büféről bővebb információ kérhető a megadott kapcsolattartótól, a büfé üzemeltetésével kapcsolatos minimális elvárásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

A kiírásban foglaltak tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen feltétele. A Tájékoztató a www.csongradfurdo.hu honlapon érhető el.

 

Rangsorolás szempontja:

 

A Kiíró által meghatározott minimális havi üzemeltetési díj, amelynél kisebb összegű ajánlat nem tehető az havi 50.000.-Ft+ÁFA, azaz ötvenezer forint plusz általános forgalmi adó. A pályázat nyertese a üzemeltetési díjat havi rendszerességgel átutalással egy összegben köteles megfizetni a Kiíró részére. A Kiíró halasztott vagy részletfizetést nem fogad el. A büfé működtetéséhez szükséges közüzemi költségeket – az üzemelési díj nem tartalmazza a villamos energia és a vízhasználat almérővel mérhetó – ezen költséget a kiíró átszámlázza, a fűtés szemét díjra havi átalányköltséget számol fel, mely az üzemeltetési díjjal együtt esedékes.

 

Kiíró a beérkezett és érvényes pályázatokat – az összességében legelőnyösebb pályázati ajánlat kiválasztása érdekében – az alábbi bírálati szempontok alapján bírálja el:

 

 1. Megajánlott havi bérleti díj

egyezőség esetén:

 • Hasonló területen megszerzett gyakorlat
 • A büfé kínálatára és az árképzésre adott ajánlat (a nagykereskedelmi árhoz viszonyított árrés)

 

A kiíró a pályázat nyertesével üzemeltetési szerződést köt. Az üzemeltetési szerződés megkötésekor 150.000,- Ft., azaz százötvenezer forint összegű kauciót kell a kiíró számlájára befizetni.

 

Pályázat benyújtása:

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 05. 12.00 óra

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot lezárt borítékban, írásban, kell a kiírónál benyújtani.

A pályázaton fel kell tüntetni:

– a „Büfé Pályázat” kifejezést,

– valamint a következő feliratot: „A bontás időpontjáig nem nyitható fel”.

– A pályázatban külön zárt borítékban kell elhelyezni a benyújtó cégadatait.

A pályázatot tartalmazó lezárt borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

A személyesen benyújtott pályázat átvételét a Kiíró munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. A pályázatok személyes benyújtására hétfőtől csütörtökig 8 – 15,30, pénteken 8 – 12 óra között,  van lehetőség.

Amennyiben a pályázat a pályázat benyújtásának határideje lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett pályázatokat nem küldi vissza, azokat felbontatlanul megőrzi.

A pályázat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi kockázatot (pl. késedelmes érkezés, stb.) a pályázó viseli.

 

Ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott pályázatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, de a megajánlott havi üzemeltetési díj nem csökkenthető és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt.

A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig kötve van.

 

A pályázatok felbontása:

 

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró 2018. január 08. napján 8 óra 00 perckor bontja fel. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen. Jegyzőkönyv készül.

 

Kiíró a pályázatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 10 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi pályázóval az elbírálást követő 5 napon belül közöl.

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 

 • az ajánlattételi határidő lejártáig valamennyi pályázó haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy visszavonja,
 • az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa,
 • a nyertes pályázó visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön,

 

 

Érvényes a pályázat, ha:

 

– megfelel a kiírásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;

 

Hiánypótlásra csak a kiíró hozzájárulása esetén van lehetőség.

 

Érvénytelen a pályázat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben a esetleges hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen pályázat a pályázatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

 

Érvénytelen az eljárás, ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség a pályázókat terheli.

 

A pályázati felhívás www.csongradfurdo.hu honlapon található. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető Szabóné Fábián Mária ügyvezető (telefon: +36 30 303 5628).

 

Csongrád, 2017. december 7.

 

Szabóné Fábián Mária

ügyvezető

 

Pályázati kiírás és részletes tájékoztató 1. sz. melléklete

 

 

A büfé üzemeltetésével kapcsolatos minimális elvárások

 

 

A büfé működtetésének célja, hogy a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda vendégei és alkalmazottai megfelelő színvonalú és árszintű büfé szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.

 

Nyitvatartási idő:

Igazodjon a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda nyitvatartási rendjéhez, beleértve a esetleges külön rendezvényeket is (gyakorlatilag évi 365 napos nyitva tartás)

 

Elvárt termékkörök:

 • Péksütemények
 • Cukrászáruk
 • Felvágottak
 • melegszendvics
 • hot-dog
 • Tejtermékek
 • Édesség
 • Üdítők, italok (a büfében alkohol tartalmú ital árusítása megengedett a vonatkozó egyéb előírások betartása mellett)
 • újság árusítás

 

Számla adás:

A Büfé számla, illetőleg nyugta adásra kötelezett a vonatkozó előírások szerint.

Pénztárgépköteles tevékenység!